Buldrene ligger langs stien som går opp ura til tauklatringen.