Page views (since 2019.10.09): 47
Buldrene ligger langs stien som går opp ura til tauklatringen.